Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Versterk begrijpend lezen met deze tips

Begrijpend lezen, ook wel studerend lezen, is een vak op de lagere school dat voor veel kinderen toch nog lastig wordt gevonden.  Als opvoeder wil je vast en zeker voorkomen dat je kind een akelige achterstand in het leren oploopt en niet goed mee kan komen. Maar dan? Wat kun jij eraan doen om de vaardigheid van het begrijpend lezen van jouw kind te verbeteren en versterken? In dit artikel bespreken we met alle aandacht 8 tips die kunnen bijdragen om strategieën en vaardigheden bij tekstbegrip te verbeteren. Op deze manier hopen we je een beetje te helpen. Hopelijk lukt het je nu het beste uit de vaardigheden voor begrijpend lezen van je kind te halen. 

1 Bekijk het doel

Bestudeer met je kind een stuk tekst,  bijvoorbeeld een krantenartikel of een tijdschrift, een fragment uit een boek of een receptje. Laat je dochter of zoon de tekst eerst doornemen. Bekijk gezamenlijke foto’s bij de tekst. Vraag daarna wat je zoon of dochter denkt dat het onderwerp is en wat het doel van de tekst kan zijn. Het achterhalen van dit doel van de schrijver helpt zicht te krijgen op de inhoud van het fragment.

2 De tekst bespreken

Begrijpend lezen en is bij lange na niet enkel een geval van technisch lezen, maar vooral ook het gesprek aangaan. Bespreek altijd de tekst samen. Controleer het volgende: komt de verwachting van je kind uit en klopt het gevonden doel met wat je kind ervan had verwacht? Blijf erover praten!

3 Vul gaten in kennis op

Thema’s zijn vaak zeer wisselend. Je kunt dan niet aannemen of verwachten dat je kind alle kennis paraat heeft. Maar het missen van die kennis is wel lastig als je kind vragen over een tekst moet kunnen geven. Dus vul altijd missende kennis aan of laat je kind voorkennis opdoen met andere teksten. Begrijpend lezen is immers een doel, de teksten die je gebruikt slechts een middel.

4 Woordenschat

Als je dan toch bezig bent, koppel studerend lezen gelijk aan het aanleren van nieuwe woorden en sta vooral ook even stil bij de wijze om de betekenissen uit een tekst te halen. Immers kent een tekst vrijwel altijd nieuwe woorden voor leerlingen. En het zou toch zonde zijn om daar zomaar aan voorbij te gaan.

5 Laten lezen, doet lezen

Het mag duidelijk zijn: kinderen iets veel laten doen zorgt ervoor dat ze beter worden. Dat geldt absoluut ook zo bij begrijpend lezen! Kortom: laat je zoon of dochter dus zoveel mogelijk lezen. Wees daarin zelf het goede voorbeeld! 

6 Zorg voor een rijk aanbod

Maar wat maakt lezen zo leuk? Nou, dat zit hem vooral in het thema of onderwerp van de tekst die gelezen gaat worden. Vindt jouw kind zaken als sport, mode of computers plezierig? Zorg er dan voor dat er over deze unieke onderwerpen genoeg teksten zijn en werk dat verder uit. Je zal merken dat een kind dat plezier en lol heeft in de teksten die hij of zij lezen moet, sneller een ander boek zal pakken.

7 Tekstsoorten

Er zijn diverse teksten en het is van het grootste belang je dochter of zoon daarmee in aanraking te laten komen, want een recept of handleiding is natuurlijk heel iets anders dan een opiniestuk. En verhalende proza of een gedicht kun je niet een op een vergelijken met een informatief of wetenschappelijk artikel. Om die reden moet je zien te variëren in de teksten die je je kind laat lezen.

8 Oefenen met oefenboeken

Lukt het zelf niet? Dan zijn er gelukkig oefenboeken  op de markt voor begrijpend lezen. Ideaal geschikt voor ouders die er wat moeite mee hebben om hun kind de juiste teksten voor te schotelen. Een goed oefenboek past goed bij de lesstof van de school.

Advertentie

Beste oefenboeken om begrijpend lezen te oefenen

Het onderdeel begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken op school en wordt helaas door een groot deel van de kinderen als moeilijk ervaren. Steeds meer ouders willen begrijpend lezen oefenen met hun kind of kinderen om er zeker van te zijn dat hun kind iets tekort komt qua leren en achterstanden uit de weg worden gegaan. Het vak begrijpend lezen is essentieel, omdat veel andere taalonderwerpen op begrijpend lezen stoelen. Dankzij dit artikel snap jij straks wat begrijpend lezen nu exact inhoudt en hoe je begrijpend lezen nuttig kunt oefenen met je zoon of dochter. Aan de hand van dit artikel hopen we je voldoende richting te geven om het begrijpend lezen te verstevigen en op niveau te houden.

Over begrijpend lezen

In een ideale situatie volgt begrijpend lezen op het technisch lezen in groep 3. Sterker nog is het technisch lezen een harde eis om aan begrijpend lezen te kunnen starten. In groep 3 wordt het nog gecombineerd met begrijpend luisteren, vanwege het feit dat kinderen van zes nog niet bij machte zijn grote stukken tekst door te lezen. Maar na groep 4 wordt begrijpend lezen getoetst met de Cito begrijpend lezen en worden de scores bijgehouden. Het vak begrijpend lezen gaat om het begrip van een tekst die gelezen is, wat ook wel als tekstbegrip bekend staat. Binnen het vak wordt een aantal vaardigheden gezien die leerlingen beheersen moeten. Hierna beschrijven we die vaardigheden.

Vaardigheden

Bij begrijpend lezen en tekstbegrip gaat het in de eerste plaats om het snappen wat er te lezen is in een tekst. Deze begripsvorming begint met de inhoud van een lap tekst, dus kunnen antwoorden op vragen die in de tekst te vinden zijn. Echter gaat het steeds verder dan enkel het beantwoorden van vragen. Leerlingen moeten namelijk ook het doel van de schrijver vinden en exact aan kunnen geven om welke tekstvorm het gaat. Binnen de tekst kunnen ook nog eens meningen of feiten staan, welke de leerlingen moeten aangeven en ook nog moeten ze hun mening beargumenteren. Tekst-technisch wordt er naar verwijs- en signaalwoorden gevraagd, maar wordt de opbouw ook bestudeerd. Zo moeten de leerlingen verbeteringen kunnen opnoemen voor de tekst, stukken tekst kunnen toevoegen en dan ook nog eens een conclusie kunnen trekken en kunnen samenvatten.

Hoe kun je begrijpend lezen oefenen?

Begrijpend lezen is uitgebreider dan ouders vaak denken. Achterstanden bij begrijpend lezen komen helaas pas vaak laat boven water. De kinderen lopen dan dan vast, maar het is heel ingewikkeld om precies te achterhalen waar dat was. Verstandiger is het om een achterstand helemaal te voorkomen en ver van tevoren begrijpend lezen te oefenen en zo te ondersteunen. Hoe moet je als ouder trainen voor begrijpend lezen? Daar zijn uiteenlopende manieren voor te vinden. Zo zijn er oefenboeken te koop, voor iedere groep va de basisschool, om de allerbelangrijkste strategieën thuis nog eens door te nemen. De betreffende boeken sluiten heel goed aan bij de lesstof op school. Maar de ouder die liever geen boeken koopt kan zijn of haar kind ook meer laten lezen, want lezen helpt altijd.

Conclusie

Begrijpend lezen is een belangrijk vak dat gegeven wordt en waar heel veel leerlingen (en hun ouders) moeite in hebben. De Cito-toets van begrijpend lezen toetst twee keer in een schooljaar de groei van kinderen op het gebied van begrijpend lezen. De onderdelen in begrijpend lezen lopen best uiteen. Van het beantwoorden van vragen tot het trekken van conclusies. Van het aanwijzen van meningen en feiten tot de signaalwoorden. Deze items komen allemaal aan bod op school. Veel ouders willen oefenen. Zij kopen dan normaal een goed oefenboek, waarmee ze de stof rustig bestuderen met hun kind. Een ouder die geen geld wil uitgeven kan er dan voor zorgen dat zijn of haar kind meer gaat lezen, want begrijpend lezen sterker neerzetten is vooral een kwestie van veel met lezen bezig zijn.